Aistė Kubiliūtė

Aplinkos apsaugos agentūros Jūros aplinkos vertinimo skyriaus vedėja

Ekspertė ir mentorė


Aistė Kubiliūtė yra didelę patirtį Baltijos jūros ir Kuršių marių aplinkos monitoringo ir vertinimo srityse sukaupusi ekspertė bei Aplinkos apsaugos agentūros Jūros aplinkos vertinimo skyriaus vedėja. Ji glaudžiai bendradarbiauja su geriausiais Lietuvos mokslininkais jūros srityje, aktyviai veikia Helsinkio komisijos ir Europos Komisijos darbo grupėse bei kartu su tarptautiniais ekspertais ieško sprendimų, gerinančių jūros aplinkos būklę. Anot Aistės Kubiliūtės, eutrofikacija, vandens žydėjimas, cheminė tarša ir bioįvairovės nykimas kelia vis naujus iššūkius siekiant geros jūros aplinkos būklės.

Raktiniai žodžiai

Jūra, aplinkosauga, vandens būklė, monitoringas