Dr. Dalia Karlaitė

Vadybos katedros Vilniaus kolegijoje vedėja

Mentorė


Raktiniai žodžiai