HACK AgriFood Iššūkių laboratorija sugrįžta jau gegužės 4–5 dienomis. Šių metų renginys enginys vyks nuotoliniu būdu. Renginio organizatoriai skaitmeninių inovacijų centras bei „EIT Food“ centras Lietuvoje „AgriFood Lithuania DIH“ kartu su pagrindiniu hakatono partneriu Vilniaus kolegija individualiai registruotis kviečia įvairaus amžiaus ir specialybių studentus, jaunuosius inovatorius bei visus, norinčius prisidėti prie tvaresnių, pažangesnių ir inovatyvesnių sprendimų kūrimo žemės ūkio ir maisto sektoriuje. Individuali registracija vyks iki balandžio 22 d. renginio internetinėje svetainėje.

„Esame suorganizavę ne vieną sėkmingą tarptautinį hakatoną ir išbandę skirtingus formatus. Praėjusį rudenį suteikėme galimybę dalyviams registruotis individualiai, o ne komandomis, ir šis sprendimas pasiteisino, kadangi užsiregistravusių ir vėliau nusprendusių nedalyvauti dalyvių skaičiaus ryškiai sumažėjo. Todėl šiais metais vėl remsimės savo ir pirmaujančios maisto inovacijų iniciatyvos Europos Sąjungoje „EIT Food“ patirtimi ir kviesime registruotis individualiai. Vėliau komandas subursime pagal dalyvių turimus gebėjimus ir kompetencijas. Hakatone bus sprendžiami ne tik technologiniai, bet ir socialiniai, edukaciniai, komunikaciniai ir marketinginiai iššūkiai. Tokia plati iššūkių amplitudė įsitraukti į agromaisto sektoriaus iššūkių sprendimą paskatins platų būrį iniciatyvios visuomenės, kuriai rūpi maistas, jo kokybė, tvarumas ir patrauklumas ateities kartoms“, – teigė „AgriFood Lithuania DIH“ direktorė Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė.

Renginio metu į komandas suskirstyti dalyviai turės pasirinkti vieną iš aštuonių organizatorių pateiktų iššūkių temų: Tvaresnė akvakultūra, Trumpoji maisto tiekimo grandinė, Tvarios maisto pakuotės, Šalutinių maisto gamybos produktų panauda, Žemės ūkis – patrauklus sektorius visuomenės akyse, Alternatyvių baltymų skatinimas, Netechnologiniai robotikos iššūkiai bei IT sprendimai žemės ūkio ir maisto sektoriui.

„Vienas iš Vilniaus kolegijos strateginių tikslų yra stiprinti į socialinę atsakomybę ir inovacijas orientuotą strateginę partnerystę sprendžiant šaliai ir regionui aktualias problemas. Skaitmeninių inovacijų centras „AgriFood Lithuania DIH” yra vienas iš strateginių partnerių, su kuriuo jau esame nuveikę svarbių darbų ir turime prasmingų planų ateičiai. Ypač svarbu yra tai, kad partnerystė, prasidėjusi Agrotechnologijų fakultete, perauga į tarpinstitucinį bendradarbiavimą, nes mūsų bendros veiklos yra tarpdisciplininio pobūdžio ir sudaro galimybes į jas įtraukti visos kolegijos bendruomenę. Partnerystė ir bendradarbiavimas yra labai svarbus realioje verslo aplinkoje. Augant pasauliniam maisto poreikiui, kuris ypač išryškėjo dėl karo Ukrainoje, svarbu efektyvinti veiklas bei ieškoti kūrybiškų problemų sprendimo būdų, skatinančių tvarumą. Šis hakatonas tam yra puiki platforma“, – teigė Vilniaus kolegijos direktoriaus pavaduotoja mokslui ir partnerystei dr. Nijolė Zinkevičienė.

Renginio organizatoriai – skaitmeninių inovacijų centras „AgriFood Lithuania DIH“ – per pastaruosius metus surengė tokius tarptautinius hakatonus kaip HACK Digital Sea’21, HACK AgriFood Iššūkių laboratorija’21, HACK AgriFood’20 bei HACK AgriFood’19.

Apie EIT FOOD

„EIT FOOD“ – pirmaujanti maisto inovacijų iniciatyva Europos Sąjungoje, siekianti tvaresnės, sveikesnės ir patikimesnės maisto sistemos visame žemyne. Tai prestižiškiausia tokio tipo organizacija ES, o jos tinklas jungia centrus visame kontinente. Daugiau sužinoti apie „EIT FOOD“ organizaciją galite apsilankę jų internetiniame puslapyje.