Šiais metais nuotolinė HACK AgriFood Iššūkių laboratorija vyks gegužės 4–5 dienomis. Dalyviai kviečiami registruotis individualiai. Vėliau visi užsiregistravusieji bus suskirstyti į komandas atsižvelgiant į jų turimus gebėjimus ir kompetencijas. Iššūkių laboratorijos metu naujai suburtoms inovatorių grupėms bus pasiūlyti net 8 skirtingi iššūkiai, kurie apims ne tik technologinius, bet ir socialinius, edukacinius, komunikacinius bei marketinginius iššūkius, todėl dalyvauti yra kviečiami pačių įvairiausių žinių turintys iniciatyvūs inovatoriai.

„Vienas iš Vilniaus kolegijos strateginių tikslų yra stiprinti į socialinę atsakomybę ir inovacijas orientuotą strateginę partnerystę sprendžiant šaliai ir regionui aktualias problemas. Skaitmeninių inovacijų centras „AgriFood Lithuania DIH” yra vienas iš strateginių partnerių, su kuriuo jau esame nuveikę svarbių darbų ir turime prasmingų planų ateičiai. Ypač svarbu yra tai, kad partnerystė, prasidėjusi Agrotechnologijų fakultete, perauga į tarpinstitucinį bendradarbiavimą, nes mūsų bendros veiklos yra tarpdisciplininio pobūdžio ir sudaro galimybes į jas įtraukti visos kolegijos bendruomenę. Kartu organizuojama HACK AgriFood’22 Iššūkių laboratorija yra puikus mūsų bendradarbiavimo pavyzdys“, – pasakojo Vilniaus kolegijos direktoriaus pavaduotoja mokslui ir partnerystei dr. Nijolė Zinkevičienė.

„AgriFood Lithuania DIH“ direktorė Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė džiaugiasi bendradarbiavimu su Vilniaus kolegija ir tikisi, kad šis hakatonas skirtingų studijų krypčių studentams atskleis, koks įdomus, patrauklus ir perspektyvus yra žemės ūkio ir maisto sektorius. Anot žinomos agromaisto sektoriaus ekspertės, galbūt būtent šis hakatonas paskatins jaunus žmones ateityje rinktis darbą būtent agromaisto sektoriuje arba bent atkreips jų dėmesį į sektoriaus tvarumo, trumpųjų maisto tiekimo grandinių, ekologiškumo ir maisto atsekamumo svarbą kiekvienam žmogui.

Suformuotos komandos turės spręsti vieną iš šių iššūkių: Tvaresnė akvakultūra, Trumpoji maisto tiekimo grandinė, Tvarios maisto pakuotės, Šalutinių maisto gamybos produktų panauda, Žemės ūkis – patrauklus sektorius visuomenės akyse, Alternatyvių baltymų skatinimas, Netechnologiniai robotikos iššūkiai bei IT sprendimai žemės ūkio ir maisto sektoriui.

Renginio organizatoriai – skaitmeninių inovacijų centras „AgriFood Lithuania DIH“ – per pastaruosius metus surengė tokius tarptautinius hakatonus kaip HACK Digital Sea’21, HACK AgriFood Iššūkių laboratorija’21, HACK AgriFood’20 bei HACK AgriFood’19.

Apie EIT FOOD

„EIT FOOD“ – pirmaujanti maisto inovacijų iniciatyva Europos Sąjungoje, siekianti tvaresnės, sveikesnės ir patikimesnės maisto sistemos visame žemyne. Tai prestižiškiausia tokio tipo organizacija ES, o jos tinklas jungia centrus visame kontinente. Daugiau sužinoti apie „EIT FOOD“ organizaciją galite apsilankę jų internetiniame puslapyje.