Iššūkis. Kokie sprendimai paskatintų ūkininkus, agroverslą ir maisto pramonę taikyti efektyvesnę regeneracinio žemės ūkio praktiką?

Bene perspektyviausias galimybes Europai spręsti su žmonių, klimato sveikata ir ūkininkų finansine gerove susijusias problemas suteikia regeneracinis žemės ūkis. Skatinant agromaisto pramonę imtis veiksmingesnės tokio ūkininkavimo praktikos, visuomenė geriau suvoktų regeneraciniu būdu užaugintų produktų vartojimo privalumus sveikatai, aplinkai bei ekonomikai. 

Dabartiniai žemdirbystės metodai naikina derlingą dirvožemį ir biologinę įvairovę, o 24 % pasaulio ŠESD kiekio yra tiesiogiai susijęs su agromaisto pramonės sektoriumi. 

Priešingai nei nualintas dirvožemis, sveikas organinis dirvožemio viršutinis sluoksnis sulaiko CO2 ir vandenį bei perdirba maistingąsias medžiagas. Taigi, veikdami išvien su gamta, galime užauginti atsparesnį derlių, pasigaminti vertingesnio maisto ir išeikvoti mažiau vandens. Netgi pristabdyti klimato kaitą – jeigu pasaulio dirvožemis kasmet sukauptų bent 0,4 % daugiau CO2 , tai kompensuotų visą žmogaus išmetamą CO2 kiekį.

Šio iššukio metu iš Jūsų tikimasi sprendimų, kurie paskatintų ūkininkus, agromaisto pramonės įmones pereiti prie regeneracinio žemės ūkio metodų: atliepiančių klimato kaitos mažinimo tikslus, užtikrinančių aprūpinimo maistu poreikius, apsaugančių žemės ūkio plotus bei kuriančių sveikesnę maisto sistemą.