Anglies pėdsako atsekamumas maisto grandinėje

Iššūkis. Kaip inovacijos maisto grandinėje gali suteikti galimybes stebėti ir mažinti pasaulinį ŠESD išmetimo pėdsaką? Dėl maisto sistemų Europoje…

Regeneracinis žemės ūkis

Iššūkis. Kokie sprendimai paskatintų ūkininkus, agroverslą ir maisto pramonę taikyti efektyvesnę regeneracinio žemės ūkio praktiką? Bene…

IT sprendimai ir technologijos agromaisto verslui

IT sprendimai ir technologijos agromaisto verslui Iššūkis: Kaip IT sprendimai ir technologijos gali modernizuoti, robotizuoti agromaisto verslą?…

Tvaresnė akvakultūra

Iššūkiai: Kokie sprendimai leistų sumažinti žvejų tinkluose žūstančių gyvūnų kiekį? Kaip galėtume stebėti žuvų migraciją?   Žvejyba ne tik…

Trumpoji maisto tiekimo grandinė

Iššūkis: Kokia priemonė galėtų leisti suklestėti trumposioms maisto tiekimo grandinėms?   Trumpųjų maisto tiekimo grandinių nauda yra…

Tvarios maisto pakuotės

Iššūkis: Kokie sprendimai ar priemonės leistų prekybos vietose įsitvirtinti brangesnėms, tačiau tvaresnėms ir praktiškesnėms pakuotėms?   Nors…

Šalutinių maisto gamybos produktų panauda

Iššūkis: Kokie sprendimai leistų įmonėms efektyviau ir tvariau panaudoti šalutinius maisto gamybos produktus?   Maisto perdirbimo įmonės gamybos…

Žemės ūkis – visuomenei patrauklus sektorius

Iššūkis: Ką ir kaip turėtume daryti, jei norime keisti visuomenės požiūrį į žemės ūkio sektorių ir jį pristatyti kaip pažangų, tvarų ir galintį…

Alternatyvių baltymų skatinimas

Iššūkis: Kaip galėtume paskatinti visuomenę vartoti daugiau augalinių arba alternatyvių baltymų produktų? Šis iššūkis yra ypatingai kompleksinis ir…