Iššūkis. Kaip inovacijos maisto grandinėje gali suteikti galimybes stebėti ir mažinti pasaulinį ŠESD išmetimo pėdsaką?

Dėl maisto sistemų Europoje išmetama apie 30 % ŠESD, todėl maisto pramonės įmonės privalo laikytis įvairių su klimato kaita susijusių reikalavimų. Aplinką tausojančios pažangios technologijos ir regeneracinis žemės ūkis suteikia galimybę maisto sistemoms geriau bendradarbiauti su gamta ir tapti sprendimo dalimi, siekiant sumažinti CO2 emisijų kiekį. 

Novatoriškos dėmesiu aplinkai pagrįstos idėjos gali tapti veiksmingais metodais, mažinančiais CO2 išmetimą maisto sistemoje. Todėl technologijų ir inovacijų vaidmuo yra labai svarbus planetos išsaugojimo misijoje. 

Šio iššūkio metu iš Jūsų tikimasi inovatyvių sprendimų, kurie leistų prisidėti prie anglies pėdsako stebėjimo bei mažinimo – vienų iš pagrindinių užduočių gelbėjant klimatą.