Iššūkis: Kokie sprendimai leistų įmonėms efektyviau ir tvariau panaudoti šalutinius maisto gamybos produktus?

 

Maisto perdirbimo įmonės gamybos veikloje vis dar palieka nemažą kiekį šalutinių produktų, kurie yra išmetami arba panaudojami labai neefektyviai. Šalutinių produktų nepanaudojimas įmonėms reiškia papildomas išlaidas atliekų utilizavimu. Vis dėlto, dauguma šalutinių produktų gali būti pernaudojami ir sugrąžinami į vertės grandines. Tai įmonėms leistų verslo modelyje įgyvendinti visą žiedinės ekonomikos ratą bei gamybos veikloje nepalikti nepanaudotų produktų.

Pavyzdžiui, šiuo metu įmonės susiduria su problema, kad aliejaus bei sulčių gamybos išspaudos taip pat kaip ir įvairios atliekos, liekančios pieno produktų gamybos procesuose, geriausiu atveju yra pritaikomos pašarams. Toks jų panaudojimo būdas yra netvarus tiek gamtiniu, tiek ekonominiu požiūriu. Šio iššūkio tikslas – atrasti kokį nors (nebūtinai paminėtą) šalutinį maisto gamybos produktą, kuris nėra panaudojamas arba yra panaudojamas neefektyviai ir pasiūlyti efektyvų šio šalutinio maisto gamybos produkto panaudojimo būdą.